سهم الارث وراث طبقه سوم

سهم الارث وراث طبقه سوم زمان مطالعه: 5 دقیقه

وراث طبقه سوم یعنی چه؟ کدامیک از افراد در این محدوده می گنجند و تا چه اندازه ارث می برند؟ در طبقه سوم اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها قرار دارند. اگرچه که در محتوای سهم الارث طبقات مختلف ارث تا حدودی با برخی از اصطلاحات این قسمت آشنا شدید، اما مطالعه جزئیات بیشتر تقسیم بندی اموال در محتوای سهم الارث وراث طبقه سوم خالی از لطف نیست.

نحوه ارث بری وراث طبقه سوم

هرگاه برای میت وارث طبقه دوم وجود نداشته باشد، ترکه میت به وراث طبقه سوم می رسد.

وارث تنها

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد، تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند، ترکه بین آنها بر طبق توضیحات ذیل تقسیم خواهد شد:

تقدم اعمام و اخوال ابوینی بر ابی

اگر میت، اعمام یا اخوال ابوینی ( پدر و مادری ) داشته باشد، اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند. در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی، اعمام یا اخوال ابی، سهم آنها را می برند. منظور از اعمام، عمو یا عمه و یا هر دوی آنهاست و منظور از اخوال، دایی یا خاله و یا هر دوی آنهاست.

بخوانید: تعریف ارث

وضعیت ارث ذکور ( پسرها ) و اُنّاث ( دختر ها )

هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند، ترکه بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود. در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه امی یا همه ابی باشند. هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند، ترکه به نسبت مساوی بینشان تقسیم می شود و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند، سهم ذکور دو برابر اُناث خواهد بود.

ارث اعمام امی و ابوینی یا ابی

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند، عم یا عمه امی اگر تنها باشند، سُدس ترکه یعنی یک ششم به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند، ثلث یعنی یک سوم را ما بین خود تقسیم می کنند و مابقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اُنّاث می برند. گروه گردش اطلاعات معتبر املاک گاما آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما از جمله چگونگی تقسیم بندی اموال وراث طبقه سوم و همچنین جزئیات خرید و فروش ملک مثل ثبت سند، می باشد.

تشابه ارث بری مرد و زن در خویشان مادری

هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و خاله با هم باشند، ترکه بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود، خواه همه ابوینی، خواه امی و خواه ابی باشند.

وراث طبقه سوم

ارث اخوال ( دایی یا خاله ) امی و ابوینی یا ابی

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی با دایی و خاله امی باشند، طرف امی اگر یکی باشد، سدس ترکه ( یک ششم ) را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برد ( یک سوم ) و بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود به نسبت مساوی تقسیم می نمایند.

استثنا در ارث بری

تقدم پسر عموی ابوینی بر عموی ابی

با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی. یعنی اینکه میت فقط یک عموی ابی داشته باشد و یک پسر عموی ابوینی که در اینجا استثنائا پسر عمو ارث می برد و عمو را از ارث محروم می کند.

قائم مقامی و جانشینی اولاد اعمام و اخوال

هرگاه برای میت، نه اعمام باشد و نه اخوال، اولاد آنها به جای آنها ارث می برند.

ارث بری خنثی  

خنثی به معنای شخصیست که دارای دو جنسیت زن و مرد باشد و مابین آن باشد.

 حال نحوه ارث بری وارثی که خنثی باشد به چه صورت است؟

اگر وارث خنثی باشد و از جمله وراثی باشد که ذکور ( پسر ) آنها دو برابر ارث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود:

اگر علائم رُجولیت ( مردانگی ) او زیاد باشد، سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علایم اٍناثیت ( زن بودن ) غلبه داشته باشد، سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد، نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

کسی که علائم رجولیت او بر علائم اٍناثیت او غلبه داشته باشد یا بالعکس را خنثی ظاهر می نامند و کسی که هیچ یک از آن دو علامت در او بر دیگری غلبه ندارد را خنثی مشکل گویند.

در میراث زوج و زوجه

شرط ارث بری زوجین از یکدیگر

زوجینی که زوجیت آنها دائمی باشد و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.

شرط توارث زوجین:

وجود نکاح در زمان مرگ

دائمی بودن زوجیت یعنی زوجینی که ازدواج موقت میباشند حتی در صورتی که مابین خودشان شرط وراثت هم کنند باز هم از هم ارث نمی برند.

کافر بودن از موانع ارث است و کافر ارث نمی برد

زوج و زوجه موقت از یکدیگر ارث نمی برند ولی فرزند حاصل از ازدواج موقت، تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دائم نداشته و از پدر و مادر خویش ارث می برد.

ارث زوجات

در صورت تعدد زوجات ( یعنی بیش از یک همسر داشتن مرد ) ربع ( یک چهارم ) یا ثمن ( یک هشتم ) ترکه که متعلق به زوجه است، بین همه آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود.

طلاق در حال مرض

اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و در ظرف مدت یک سال از تاریخ طلاق به همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

نکاح در حال مریضی

اگر مردی در حال مریضی زنی را عقد کند و در همان مریضی قبل از دخول ( نزدیکی ) بمیرد، زن از او ارث نمی برد. اما اگر بعد از دخول ( نزدیکی ) یا بعد از صحت یافتن از آن مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد. تقسیم اموال وراث طبقه سوم را از مشاوران املاک گاما بخواهید.

ارث زوجین

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول، اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب ذکر شده می باشد. با توجه به نظر سید مرتضی زن از قیمت زمین و بنا و اشجار ارث می برد.

در صورت نبودن هیچ وارثی به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد اما زن فقط سهم خودش را با توجه به توضیحات ارائه شده می برد و بقیه ارث شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث می باشد.

جمعبندی

شاید تا قبل از مطالعه محتوای سهم الارث وراث طبقه سوم اطلاعات کافی از چگونگی قوانین ارث بری وراث طبقه سوم نداشتید و به خیال اینکه در مواقع لزوم از یک کارشناس مشورت خواهید گرفت، اما اطلاع از آخرین قوانین حقوقی کشور شما را تا حد زیادی نسبت به مسائل پیرامونتان آگاه می کند.

چنانچه سوالی در زمینه مسائل حقوقی اموال دارید، می توانید با شماره 3439-013 تماس بگیرید تا مشاوران گاما راهنماییتان کنند.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLoading...
اشتراک گذاری

اشتراک این مطلب در :

فیسبوک تلگرام لینکدین گوگل پلاس

مجموعه :

انتشار توسط : گاما

29 سپتامبر 2019

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *