قوانین

مجموعه قوانین و مقررات گاما

از آنجا که تیم مهندسین گاما تمامی املاک را از نزدیک بازدید کرده و مورد ارزیابی و کارشناسی فنی قرار می دهد، گاما تمامی اطلاعات منتشر شده در آگهی های “کارشناسی شده” را معتبر می داند و آن را تایید می کند. بدیهی است اطلاعات منتشر شده در آگهی های “کارشناسی نشده” مورد تایید گاما نیست.

متقاضیان ملک می توانند به تمامی اطلاعات و عکس های عمومی هر ملک در قسمت آگهی به طور رایگان و نامحدود دسترسی داشته باشند.

برای دریافت فایل پی دی اف اطلاعات فنی و مهندسی دقیق هر ملک متقاضیان می بایست با عضویت رسمی در سایت گاما و پرداخت تعرفه مصوب حساب کاربری خود را شارژ کرده و به تعداد تعیین شده فایل های پی دی اف را دانلود نمایند.

هر کاربر می تواند بدون شارژ حساب کاربری خود و تنها از طریق عضویت رایگان، یک بار یک فایل پی دی اف را به دلخواه دانلود کرده و از کیفیت کار انجام شده اطلاعات حاصل نماید.

در صورتی که کاربر تمایل داشته باشد بیش از یک بار و بیش از یک فایل را دانلود نماید می بایست به یکی از طریقه های ذیل حساب کاربری خود را شارژ نماید:

1- شارژ 250،000 ریال برای دانلود 5 فایل پی دی اف

2- شارژ500،000 ریال برای دانلود 15 فایل پی دی اف

3- شارژ 1،000،000 ریال برای دانلود 45 فایل پی دی اف

پس از اتمام شارژ در صورتی که متقاضی تمایل به دانلود تعداد بیشتری فایل داشته باشد می بایست دوباره حساب کاربری را شارژ نماید.

در صورت باقی ماندن اعتبار در حساب کاربری فرد، شرکت نمی تواند مابه التفاوت مبلغ را به صورت ریالی به کاربر باز گرداند.

اعتبار باقی مانده در هر حساب کاربری تا یک سال پس از شارژ قابل دسترسی و استفاده خواهد بود.

شرکت در قبال از بین رفتن اعتبار باقی مانده در هر حساب کاربری پس از یک سال هیچ گونه مسئولیت حقوقی و قانونی و مالی ندارد.

اطلاعات مندرج در فایل پی دی اف حاصل بررسی و کار دقیق کارشناسی مهندسین گاما است و با رضایت فروشندگان و مالکین محترم در اختیار خریداران قرار می گیرد. گاما در قبال هر گونه سوء استفاده احتمالی از این اطلاعات توسط متقاضیان هیچ گونه مسئولیت قانونی، حقوقی و کیفری ندارد.

مالکین محترم که ملک آنها توسط مهندسین گاما ارزیابی و کارشناسی شده است چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج با ارائه سند و مدرک اعتراضی دارند می توانند تا 48 ساعت بعد از انتشار فایل بر روی سایت نسبت به درخواست بازنگری اقدام نمایند و شرکت گاما موظف است درخواست ایشان را پیگیری و نسبت به رفع ایرادات احتمالی اقدام نماید.

شرکت گاما در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.