گیلان - رشت
کارشناسی شده
460,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : میدان گیل
متراژ مفید(مترمربع) : 115
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
470,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رامسر
متراژ مفید(مترمربع) : 94
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : طالقانی غربی
متراژ مفید(مترمربع) : 118
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
1,820,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رامسر
متراژ مفید(مترمربع) : 260
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : میدان فرهنگ
متراژ مفید(مترمربع) : 278
گیلان - لنگرود - اتاقور
کارشناسی شده
1,040,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لنگرود
متراژ مفید(مترمربع) : 160
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
330,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رودسر
متراژ مفید(مترمربع) : 98
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
432,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - رشت
کارشناسی شده
760,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : کمربندی خرمشهر
متراژ مفید(مترمربع) : 115