گیلان - رضوانشهر - پره سر
کارشناسی شده
1,380,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 17320
کاربری : باغی- صنعتی
گیلان - رودسر - کلاچای
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 7300
کاربری : باغی
بنا(مترمربع) : 16/5
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
280,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 4000
کاربری : زراعی
گیلان - لاهیجان
کارشناسی نشده
650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
کاربری : مسکونی
گیلان - رشت
کارشناسی شده
650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3300
کاربری : زراعی
گیلان - فومن
کارشناسی شده
200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
کاربری : باغی
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
10,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 50000
کاربری : تجاری- صنعتی
بنا(مترمربع) : 2200
گیلان - فومن
کارشناسی شده
750,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3155
کاربری : مسکونی
گیلان - رضوانشهر
کارشناسی نشده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2206
کاربری : مسکونی

 

ofoghsite.ir | copyright 2018 gamame.me