گیلان - رضوانشهر - پره سر
کارشناسی شده
1,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 17320
کاربری : باغی- صنعتی
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
819,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2732
کاربری : باغی
گیلان - رشت
کارشناسی شده
35,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 44000
کاربری : مسکونی- باغی- زراعی
بنا(مترمربع) : 300
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,925,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 35000
کاربری : باغی - زراعی
بنا(مترمربع) : 84
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
268,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1580
کاربری : مسکونی - باغی
گیلان - رشت - خشکبیجار
کارشناسی شده
2,600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 13000
کاربری : مسکونی- باغی- زراعی
بنا(مترمربع) : 80
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 30880
کاربری : زراعی-تجاری
گیلان - رشت - خشکبیجار
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
کاربری : مسکونی - باغی
بنا(مترمربع) : 56
گیلان - رشت - خشکبیجار
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 5000
کاربری : باغی - زراعی

 

ofoghsite.ir | copyright 2018 gamame.me