گیلان - تالش - اسالم
کارشناسی شده
2,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3172
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 400
گیلان - رشت - لشت نشا
کارشناسی شده
225,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 500
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 90
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
525,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3500
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 157
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
628,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 800
کاربری : مسکونی
گیلان - تالش
کارشناسی شده
18,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 62000
کاربری : مسکونی - گردشگری
گیلان - رودسر - واجارگاه
کارشناسی شده
400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 507
کاربری : مسکونی
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
205,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 320
کاربری : مسکونی
گیلان - رشت - کوچصفهان
کارشناسی شده
256,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1600
کاربری : مسکونی
گیلان - رشت - لولمان
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 4000
کاربری : مسکونی-زراعی

 

ofoghsite.ir | copyright 2018 gamame.me