نتیجه جستجو

182 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی نشده
250,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 150
گیلان - لنگرود - چاف و چمخاله
کارشناسی شده
665,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 230
بنا(مترمربع) : 133
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
بنا(مترمربع) : 75
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 680
بنا(مترمربع) : 80
گیلان - شفت
کارشناسی شده
290,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 675
بنا(مترمربع) : 103
گیلان - بندر انزلی - زیباکنار
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 250
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - فومن - ماکلوان
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - رودسر - واجارگاه
کارشناسی شده
800,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 260
بنا(مترمربع) : 180
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
460,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
بنا(مترمربع) : 157

 

ofoghsite.ir | copyright 2018 gamame.me