نتیجه جستجو

835 نتیجه برای عبارت ""
گیلان - رشت
کارشناسی شده
19,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 480
کاربری : مسکونی - تجاری
بنا(مترمربع) : 1000
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
110,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 180
بنا(مترمربع) : 4
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
4,640,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 290
کاربری : مسکونی - تجاری
بنا(مترمربع) : 280
گیلان - رشت - لولمان
کارشناسی شده
400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 400
منطقه شهری : ابراهیم سرا
مازندران - تنکابن - خرم آباد
کارشناسی شده
250,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 425
کاربری : مسکونی - باغی
گیلان - رشت
کارشناسی شده
570,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : مسکونی - تجاری
بنا(مترمربع) : 100
منطقه شهری : 198
گیلان - رشت
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 248
کاربری : مسکونی - باغی
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
4,400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 30000
کاربری : مسکونی - باغی
بنا(مترمربع) : 10
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 30000
کاربری : مسکونی - باغی
بنا(مترمربع) : 10

 

ofoghsite.ir | copyright 2018 gamame.me