حقوقی

تعریف مبحث تابعیت

تعریف مبحث تابعیت

زمان مطالعه: 4 دقیقه اولین چیزی که از مبحث تابعیت به ذهن ما خطور می کند، این است که هر شخصی تبعه یک کشور... View Article

قانون مالکیت در آپارتمان

قانون مالکیت در آپارتمان

زمان مطالعه: 4 دقیقه مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های مسکونی یک ساختمان، شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت های اختصاصی مالکیت... View Article

تعریف حقوقی انواع حریم

تعریف حقوقی انواع حریم

زمان مطالعه: 2 دقیقه همانطور که می دانید، قانونگذار با توجه به تعریف حریم شخصی برای املاک، اشخاص و… قوانینی وضع نموده است. در... View Article

تعریف حق انتفاع

تعریف حق انتفاع

زمان مطالعه: 3 دقیقه در مبحث قبل، در مورد اقسام حق توضیح داده شد و انواع آن را نام بردیم. در این مبحث به... View Article

عقد صلح و انواع آن

عقد صلح و انواع آن

زمان مطالعه: 4 دقیقه عقد صلح چیست؟ صلح، به معنی سازش و توافق و یا به جهت رفع کدورت و اتمام دعوا و مرافعه... View Article